Historie

Kruh přátel hudby Mladá Boleslav (KPH MB) byl založen v roce 1955 při zdejší Hudební škole (pozdější Lidové škole umění). Jedním ze zakladatelů byl ředitel této školy pan Josef Feřt.

KPH MB je již delší dobu součástí Kultury města Mladá Boleslav a nadále v našem městě pořádá koncerty zejm. klasické hudby.

Od sezony 2023 je partnerem KPH MB Spolek přátel umění Mladá Boleslav, který se významně podílí na výběru účinkujících pro abonentní koncerty.

Minulé sezony:

Vytvořte si webové stránky zdarma!