Rezervace míst

Jakožto registrovaní předplatitelé máte možnost rezervovat si preferovaná místa na abonentních koncertech. Vzhledem k tomu, že koncerty probíhají v různých sálech, je rezervace v obecnějším formátu a věříme, že pochopíte případné mírné přesuny, pokud rozmístění sedadel na konkrétním koncertě nebude umožňovat dodržet přesně rezervaci. Na následujícím obrázku odpovídá každá buňka více místům, takže v jedné buňce může být rezervace i pro více různých abonentů. Zcela volná místa v buňce jsou zeleně, částečně rezervovaná místa oranžově a místa plně využitá pro rezervaci červeně. V níže uvedeném formuláři také prosím zadejte vámi požadované označení, které bude uvedeno na cedulkách položených na sedadlech (např. tedy vaše jméno). 

Pokud si místa zarezervujete, tak vždy několik dní před abonentním koncertem vás v e-mail zprávě oslovíme s dotazem, zda na daný koncert dorazíte a zda tedy máme místa označit a rezervovat.

Vytvořte si webové stránky zdarma!