Václav Hořák ve středu 14.6. ve Sboru českých bratří

04.06.2023

Kruh přátel hudby v Mladé Boleslavi připravil pro všechny milovníky hudby recitál kontrabasisty Václava Hořáka, který je čerstvým absolventem hudební fakulty pražské AMU. Koncert, který se uskuteční 14. června 2023 od 19 hodin ve Sboru českých bratří, bude věnován vzpomínce na jeho dědečka Miroslava Kargla, který ho od dětství inspiroval v hudbě, a to především ke hře na kontrabas. Václav Hořák zahraje za klavírního doprovodu Miroslavy Hořákové a smyčcového orchestru Archi giocosi. 

Komorní smyčcový orchestr Archi giocosi (Hravé smyčce) tvoří starší žáci a absolventi smyčcového oddělení ZUŠ Mladá Boleslav spolu se svými pedagogy. Orchestr vznikl v lednu roku 2022 a na svém kontě má již několik úspěšných vystoupení, mimo jiné hostování na Přehlídce smyčcových orchestrů v Kolíně. Účinkuje nejen samostatně, ale i jako doprovodné těleso sólových hráčů. Orchestr charakterizuje nadšení a radost ze společné tvůrčí práce.

Vstupné: 220Kč 🛒 (abonenti mají vstupné v rámci předplatného)
Vstupenky zakoupíte také v Infocentru nebo na recepci Domu kultury

Vytvořte si webové stránky zdarma!